Rotavdrag 2016 - bra att veta!

I stort sett är reglerna kring vad du kan dra av oförändrade gentemot 2015, men nu kan du bara få skattereduktion för 30% av arbetskostnaden i 2016 års rotavdrag upp till 50 000kr istället för 2015 års 50%. Det gör att du måste köpa rottjänster för ett högre belopp för att komma upp i fullt avdrag om 50 000kr (motsvarande arbetskostnader om 167 000kr jämfört mot 100 000kr år 2015). Om ni är osäkra på vad som gäller så hör av er till oss så hjälper vi dig.