B&B Högtrycksteknik tar ansvar, både för miljön, och för det samhälle vi och våra kunder lever i. Det tror vi är extra viktigt givet den utveckling vi ser i världen idag. Vi har alltid försökt att stötta det lokala samhället, exempelvis genom bidrag till sportevenemang, föreningar och skolklasser. Och vi har alltid försökt tänka på att minska vår negativa påverkan på miljön, även om det kostat lite extra. Därför tycker vi att det är extra roligt att ett hållbart företagande blivit ett så viktigt och diskuterat ämne i samhället.


Vårt engagemang för rent vatten

Varje dag dör 800 barn under fem års ålder som följd av smutsigt vatten.

I Sverige är rent vatten en självklarhet. Vi och våra barn har alltid haft tillgång till vatten, och som följd kan vi leva gott och hälsosamt. Det är knappt något vi tänker på, men tillgång till vatten och toaletter är en förutsättning för att överleva. Många människor i världen har som följd av krig, torka och föroreningar inte samma förutsättningar. Över 663 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten, 32 % av världens befolkning saknar tillgång till bra toaletter och varje dag dör 800 barn under fem års ålder. 

unicef

Vi gör vad vi kan här på vår sida jordklotet för att minska den negativa påverkan vi och våra kunder har på miljön, men det måste ske mer, och som tur är finns det organisationer som gör mer! Vi stödjer därför UNICEF som bygger vatten- och avloppssystem, borrar brunnar, installerar pumpar och utvecklar metoder för att lösa vattenproblemen i världen.

För varje spolning vi utför åt våra kunder skänker vi 10kr till UNICEF.


Hållbarhet i vardagen

Tillsammans med vår arbetsledning planerar våra chaufförer sina rutter på det mest effektiva sättet.

Vi kommer dagligen i kontakt med miljöfarliga ämnen. I Sverige har våra myndigheter kommit långt med att ställa krav både på oss som hanterar ämnena och på våra kunder. Det tycker vi är bra. Det är såklart mycket att hålla koll på, men vi håller oss uppdaterade genom utbildningar och certifieringar för att du som kund ska vara trygg i att vi hanterar ämnena på ett ansvarsfullt sätt. Om du har några frågor går det bra att ringa oss.

Även om samhället i stort digitaliseras så är det tyvärr inte något som hjälper oss i någon större utsträckning. Visst, vi kan använda oss av ruttplaneringsverktyg för att öka vår tillgänglighet och minska förbrukning av drivmedel, men vi måste ju komma till våra kunder för att hjälpa till med deras problem. Det leder till att vi kör många mil varje år. Vi uppgraderar löpande vår vagnspark för att säkerställa att vi använder oss av så miljövänliga bilar som möjligt, men ytterst ställer detta krav på våra chaufförer. Tillsammans med vår arbetsledning planerar de sina rutter på det mest effektiva sättet.


Integritetspolicy

B&B Högtrycksteknik värdesätter våra kunders och anställdas integritet och gör allt för att säkerställa ett gott skydd vid behandling av personuppgifter. Här (länk) kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss på privacy@bb-hogtryck.se om du har några frågor.


Tillstånd och certifieringar

Certifierade enligt BF9K för kundens trygghet

Syftet är att du som kund ska känna dig trygg med valet av B&B Högtrycksteknik som leverantör.

B&B Högtrycksteknik är sedan år 2005 certifierade enligt lednings- och produktcertifieringssystemet BF9K. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men med mer fokus på de tjänster och produkter vi levererar till er. BF9K har samma grundprinciper som andra certifieringssystem, exempelvis ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001/AFS 2001:1. Syftet är att du som kund ska känna dig trygg med att vi som leverantör uppfyller alla krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är helt enkelt en garant för att vi lever upp till samhällets krav på oss aktörer inom branschen, exempelvis enligt Plan- och byggnadslagen, Miljöbalken och Arbetsmiljölagen. BF9K ställer förutom certifieringsreglerna hårda krav på egenkontroll i vår verksamhet, utbildning av personal, rutiner i projekt samt på våra administrativa rutiner. Vårt arbetssätt är dokumenterat i en KMA-plan. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av att läsa den, eller om du vill veta mer på info@bb-hogtryck.se.

Auktoriserade rörinspektörer enligt STVF

Sveriges TV-inspektionsföretag är en branschorganisation som verkar för att förbättra kvalitet inom rörinspektion. Vi har under lång tid varit engagerade medlemmar och verkat för att ta fram standarder inom ekonomi, juridik och teknik. Alla våra rörinspektörer/operatörer är auktoriserade enligt STVFs standard. Det ger dig som kund en trygghet i att vi utför arbetet effektivt enligt marknadens “best practise”, och att våra utlåtanden är professionella och marknadsmässiga.