Högtrycksspolning används för att spola rent i rör- och ledningssystem, t.ex. vid stopp eller underhållsspolning. Inga kemikalier används. Vattnet (kallt eller varmt efter behov) spolas med högt tryck genom ett munstycke (dysa) som drar slangen framåt i ledningen. Sediment, avlagringar och föremål lossnar av det höga trycket och följer med vattenflödet bakåt i ledningen. Trycket kan varieras och operatören väger effektivitet i rengöringen mot skaderisk på ledningen. Efter behov kan vattenflödet sugas upp i en slambil (då en så kallad kombibil) för att sedan transporteras till godkänd avfallsbehandlingsanläggning. Vår maskin- och bilpark klarar alla typer av uppdrag. Vi erbjuder allt ifrån stora bilar som klarar av stora dimensioner (även vägtrummor) med god “tömningsekonomi”, till mindre handhållna maskiner för mer delikata uppdrag. För efterkontroll eller vid svåridentifierade problem används rörinspektion.


Högtrycksspolning har flera användningsområden

Förutom rengöring av ledningssystem används även högtrycksspolning vid rengöring och tvättning av allt ifrån processindustrimaskiner och lagringscisterner till innergårdar och garage.

Säker spolning vid extra höga krav på miljövänlighet

Tillsammans med Stockholm Vatten har vi varit med och stöttat framtagningen av en metod för extra miljövänlig spolning, så kallad säker spolning