✔ Heltäckande erbjudande inom slamsugning, underhåll av ledningssystem och sanering

✔ Jour dygnet runt - snabbt på plats

✔ Legitimerad och erfaren personal


Vår vagnspark har hög kapacitet, och möjlighet att arbeta dygnet runt under längre perioder.

Kommuner och myndigheter förvaltar ofta stora bestånd fastigheter och mark. Många gånger liknar behovet det hos fastighets- och förvaltningsbolag. Utöver arbete i fastighet utför vi ofta markarbeten, det rör sig om spolning och rengöring av stora och långa ledningssystem. B&B Högtrycksteknik är en pålitlig och långsiktig partner som självklart uppfyller de senaste och hårdaste miljökraven, och har alla erforderliga tillstånd och certifieringar. Vår vagnspark har hög kapacitet, och möjlighet att arbeta dygnet runt under längre perioder.

Vanligt utförda tjänster