✔ Regelbundet underhåll garanterar en felfri restaurangmiljö

✔ Snabbt på plats - dygnet runt

✔ Alla typer av ledningsunderhåll och sanering


Funktionsproblem i ledningssystemen är dyra och ofta obehagliga för gäster och anställda.

För en restaurang är det viktigt att upprätthålla en fräsch och felfri restaurangmiljö. Funktions-problem i ledningssystemen är dyra och ofta obehagliga för gäster och anställda. I kök används det ofta mycket matfett och olja. Det härdar och leder förr eller senare till stopp i avloppet. Genom att regelbundet spola ledningar samt tömma restaurangens fettavskiljare kan funktionen garanteras. Det sistnämnda är det även lag på. Är du osäker på vad som gäller så får du gärna ringa oss och fråga. Vår duktiga arbetsledning har lång erfarenhet av sanering och ledningsunderhåll i restauranger.

Vanligt utförda tjänster