Vi arbetar i alla dimensioner på rör och ledningar.

Det är inte ovanligt att rötter från träd och buskar letar sig in i rören genom skarvar, eller i betongrör som vittrat sönder. Det är inte bara rötter som är ett problem, utan även byggrester så som bruk, betong, spackel eller matfett i exempelvis köksstammar som inte går att spola bort från ledningarna när det väl härdat. Vi skär eller fräser då istället bort rötterna med så kallad rotskärning eller fräsning för att återställa rörets funktion. Det är i grunden ett roterande munstycke (ofta beklätt med kedjor) monterat på en högtrycksslang som mekaniskt rengör rörets insida. Fett kan man med fördel ånga bort (så kallad ångning) i mindre dimensioner av ledningar. Vi arbetar självklart i alla dimensioner på rör och ledningar.

Vi rådger dig vid alla typer av rörarbeten

Innan och efter vi genomför rotskärning eller fräsning filmar och dokumenterar vi ditt rörsystem. Ofta görs det i samband med en stamspolning, eller som ett fristående inspektionsuppdrag då vi undersöker funktionen i ditt ledningsystem.

Efter ett rotintrång, rekommenderar vi att du på längre sikt ersätter röret med ett beständigare material, exempelvis plast, eller förstärker det genom relining (en plaststrumpa "vrängs" på insidan). Vi kan ge dig råd och tips vid alla typer av rörarbeten.