B&B Högtrycksteknik utför en rad olika typer av sanering i egen regi. Inget saneringsuppdrag är det andra sig likt, men vi har lång erfarenhet och kan rådge våra kunder hur de på bästa sätt kan avhjälpa problemen. Vid exotiska saneringsuppdrag är vi helentreprenör till en rad specialister. Du får alltid den hjälp du behöver.


✔ Helhetsansvar för sanering och återställning

✔ Miljövänliga och effektiva metoder

✔ Alla typer av tillstånd


Klottersanering och klotterskydd

Tyvärr är klotter ett allt vanligare inslag i våra stadsmiljöer, och det finns få fastighetsägare som inte drabbats. För att inte inbjuda till ytterligare klotter, visar forskning att det inte bara är viktigt att ta bort klottret, utan att även göra det så snabbt som möjligt. Beställ därför klottersanering direkt när du blivit drabbad. Som tur är finns det idag metoder för att ta bort klotter från de flesta underlag på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Vi använder bara klotterbekämpningsmedel som är biologiskt nedbrytbara och inte stör vattenreningsverkens process.

För att förenkla framtida klottersanering rekommenderar vi att vi applicerar ett vattenburet långtidsskydd på ytorna som skall skyddas. Det är enkelt att applicera, och passar för de flesta ytor. Utöver olika typer av klotter hjälper det mot väder- och luftföroreningspåverkan, och är en god försäkring. Skydda dig innan det är för sent!


Luktsanering

Orsakerna till ovälkommen lukt kan vara många, allt ifrån dålig avrinning och avluftning i avlopp, till fukt- och mögelskador. Det vill säga om det inte har en självklar källa, exempelvis från urin eller nikotin. Vi hjälper dig att identifiera och avhjälpa alla typer av ovälkomna lukter.

Vattenskadesanering

Vattenskador och översvämningar kostar försäkringsbolag och samhället stora pengar. Ofta är det begränsat underhåll som är grundorsaken, men det kan såklart även vara mer akut uppkomna problem som orsakat skadan. B&B Högtrycksteknik hjälper dig att akut begränsa vattentillströmningen, att ta bort vattnet samt med avfuktning av det vattenskadade området.


Oljesanering och kemikaliesanering

Vi hjälper dig både vid akuta skador och vid exempelvis rengöring och besiktning av olika kärl och cisterner. Vi har även tillstånd att transportera alla typer av farligt avfall. Första åtgärden vid akuta skador är att försöka begränsa utbredningen. Vi är snabbt på plats och har kapacitet för att arbeta dygnet runt. Saneringens karaktär får sedan bestämma hur vi väljer att avhjälpa problemet. Det finns exempelvis en mängd olika tekniker för att sanera olja, allt ifrån applicering av absorberande medel till länsar som läggs ut i sjöar och vattendrag.