Dåligt eller inget underhåll av avloppstammarna i en fastighet leder förr eller senare till stopp, vattenskador och obehag för användarna. Dessa skador kostar många gånger mer att återställa än att löpande underhålla stammarna. Det vanligaste är att utföra stamspolning eller stamrensning som det även kallas, ungefär en gång var femte till åttonde år, beroende på stammarnas utformning, storlek, material och skick. Behovet av underhåll har ökat i takt med att vi dessvärre använder mer kemikalier i hushållen och på våra arbetsplatser samt införande av mer vatteneffektiva toaletter. Stammarna “slammar” helt enkelt igen snabbare idag än tidigare.


Trygg samarbetspartner med lång erfarenhet

B&B Högtrycksteknik har lång erfarenhet av stamspolning / stamrensning, och vi hjälper många bostadsrättsföreningar (brf) med deras underhåll. Som kund kan du vara trygg i att vi använder oss av den senaste tekniken och metoderna för att på ett skonsamt och effektivt sätt rengöra stammarna. Vi använder oss enbart av legitimerad (enligt ID06) och utbildad personal som följer alla säkerhetsföreskrifter som gäller så föreningens medlemmar eller hyresgäster ska känna sig trygga med vilka som kommer in i fastigheten.

Så enkelt beställer du stamspolning och stamrensning

  1. Du ringer och rådgör med oss. Du når oss på ett nummer året om, dygnet runt 08-36 38 86.
  2. Vi bokar ett platsbesök för att kunna bedöma förutsättningarna i just din fastighet och dina stammar.
  3. Du erhåller prisförslag. Det kostar såklart inget att få en offert.
  4. Vi planerar tillsammans in ett datum för stamspolningen / stamrensningen och ombesörjer all avisering och information till boende i fastigheten.
  5. Våra erfarna högtryckstekniker utför stamspolningen / stamrensningen. Vatten och avlopp fungerar som vanligt under arbetets gång.
  6. Efter en genomförd komplett stamspolning / stamrensning lämnar vi ett stamrensningsprotokoll som beskriver det utförda arbetet.