Med fiberoptik kan vi filma rör med bara några millimeters diameter, och med större kameravagnar upp till ett par meter.

Rörinspektion är ett effektivt verktyg för att förstå ditt rör- och ledningssystem. Det används för att identifiera stopp eller andra funktionsfel som är återkommande eller svåridentifierade, dokumentation av ledningssystemet samt vid besiktning och efterkontroller, exempelvis vid om- och nybyggnationer. Den senaste rörinspektionstekniken ger oss möjlighet att rådge och sätta in rätt metod för att avhjälpa problem som kan uppstå, t.ex. sättningar, skarvförskjutningar, sprickor och läckage, rotgenomträngning eller andra föremål. Med fiberoptik kan vi filma rör med bara några millimeters diameter, och med större kameravagnar upp till ett par meter. Efter utförd inspektion får du ett professionellt utlåtande samt tillgång till allt material. Tillsammans med dig bestämmer vi sedan hur vi avhjälper eventuella funktionsfel.


✔ Felsökning, funktions- och konditionsbesiktning samt slutbesiktning

✔ Auktoriserad rörinspektör och medlem i STVF

✔ Fullvärdig dokumentation


Avancerad teknik hjälper oss till rätt diagnos

B&B Högtrycksteknik var en av de första aktörerna på den svenska marknaden som började med avancerad rörinspektion. Vi har varit med och utvecklat metoder för att effektivt ställa rätt diagnos. Vår utrustning och kameror klarar alla typer av uppdrag i allt ifrån markförlagda ledningar till mindre påstick i trånga utrymmen och håller oss ständigt uppdaterade med den senaste teknologin. Tillsammans med tjänster inom deformationsmätning, ledningslokalisering och slangsättningsmätning kan du få en mycket detaljerad bild över systemets utsträckning, lutning och funktion.

Auktoriserad rörinspektör och medlemmar i STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag)

Vi utför rörinspektion enligt gällande regler och förordningar från myndigheter och branschorganisationer, t.ex. STVFs handbok (T25:2012) för inspektion av avloppsledningar i fastighet och Svenskt vattens manual (P93) för rörinspektion i mark. Våra operatörer är utbildade och auktoriserade enligt senaste STVF-standard.