B&B Högtryckstekniks slambilschaufförer har lång erfarenhet av slamsugning och slamtömning, och har tillgång till moderna och högpresterande slambilar som klarar alla typer av sug- och spoluppdrag. Vi utför slamsugning i hela Stockholms län och inom alla verksamhetsområden, så som slamtömning och rengöring av fettavskiljare och oljeavskiljare, pumpgropar, dagvattenbrunnar, tvättrännor och septiktankar (toalettavfallsbrunn). Självklart har vi bilar i alla storlekar så att vi både kan komma ner i garage och mindre utrymmen och klara av större markarbeten. Bilarna klarar även att transportera stora mängder farligt avfall.


✔ Jour dygnet runt - snabbt på plats

✔ Slamtömning av alla typer av fettavskiljare och oljeavskiljare, pumpgropar, tankar och brunnar

✔ Modern slambilspark med hög kapacitet och erfarna chaufförer


Underhållsplan anpassad till dina behov

Slamsugning och slamtömning bör utföras regelbundet för att undvika översvämningar eller driftstopp. En väl genomarbetad underhållsplan är en billig försäkring för att undvika kostsamma skador. Hos B&B Högtrycksteknik kan du teckna ett avtal, baserat på en underhållsplan anpassad till dina behov. Inom vissa områden är det lag på regelbunden tömning, exempelvis avfettavskiljare på restauranger.

Uppfyller alla myndighetskrav

Vi utför alla arbeten enligt myndigheternas krav, och innehar alla nödvändiga tillstånd för tömning och transportering av avfall till godkända behandlingsstationer. Alla våra bilar uppfyller regelverken för ADR-S. Du som kund kan vara trygg - vi ombesörjer all nödvändig rapportering till ansvariga myndigheter.

Stor flexibilitet med kombibilar

Slambilarna kan även spola med hög kapacitet och är självförsörjande med vatten, de är så kallade "kombibilar". De används ofta när vi samtidigt behöver ta bort spolvattnet från ledningssystemet. Slambilarna är därför en viktig del i vårt nya erbjudande om säker spolning. Läs mer om säker spolning.